อัพเดทราคาน้ำมัน ประจำวันที่ 15 พ.ย. 65

164

อัปเดตราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มดีเซล

ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท

ไฮ พรีเมี่ยม ดีเซล B7 ลิตรละ 43.66 บาท

กลุ่มเบนซิน

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 33.84 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 35.04 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.88 บาท

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 36.15 บาท

เบนซิน ลิตรละ 43.56 บาท

You might also like