ได้เฮ พรุ่งนี้ราคาน้ำมันปรับลงอีกแล้ว

131

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ในเฟซบุ๊กเพจ Superbike Magazine (Thailand’s Edition) Fan Page ได้มีการแจ้งราคาน้ำมัน จะมีการปรับลงพรุ่งนี้ โดยจะมีการปรับลดราคากลุ่มน้ำมันเบนซิน กลุ่มน้ำมันเบนซิน ปรับลดราคา 0.30 สตางค์ ยกเว้น E85 ปรับลดราคา 0.10 สตางค์ มีผลบังคับใช้ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05.00 น.

แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับลิตรละ 0.30 สต.

แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับลิตรละ 0.30 สต.

แก๊สโซฮอล์ E20 ปรับลิตรละ 0.30 สต.

แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลิตรละ 0.10 สต.

มีผลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

แจ้งปรับราคาน้ำมันพรุ่งนี้

You might also like