ราคาน้ำมันวันนี้ 17 พฤศจิกายน 2565 ปรับลดลง เช็กราคาน้ำมันล่าสุด

89

ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ประกาศปรับลด “ราคาน้ำมัน” กลุ่มเบนซิน – แก๊สโซฮอล์ 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลดลง 10 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันนี้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

“ราคาน้ำมันวันนี้” ปตท. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.85 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.58 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 43.26 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” บางจาก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.85 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.58 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” เชลล์ (Shell) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.04 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.88 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.15 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.64 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.46 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” PT วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

(ข้อมูลล่าสุดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05.00 น.)

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.15 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.88 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 44.06 บาท/ลิตร

You might also like