สถิติเลขออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง 10 ปี พบเลขดังเคยออกซ้ำหลายรอบ

169

ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 16 พ.ย.65 ที่ผ่านมา ซึ่งต่อไปจะเป็นการออกผลสลากของวันที่ 1 ธ.ค.65 โดยรอบนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี โดยวันนี้ทีมงานจะพาส่องสถิติเลขวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งพบว่าเลขมาแรง น่าจับตามองมาก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

รางวัลที่ 1 : 648684

เลขท้าย 3 ตัว : 906 , 214 , 111 , 420

เลขท้าย 2 ตัว : 18

วันที่ 1 มีนาคม 2555

รางวัลที่ 1 : 222518

เลขท้าย 3 ตัว : 295 , 135 , 711 , 199

เลขท้าย 2 ตัว : 79

วันที่ 16 สิงหาคม 2555

รางวัลที่ 1 : 683877

เลขท้าย 3 ตัว : 032 , 612 , 730 , 775

วันที่ 1 สิงหาคม 2556

รางวัลที่ 1 : 356435

เลขท้าย 3 ตัว : 880 , 451 , 718 , 329

เลขท้าย 2 ตัว : 82

วันที่ 16 มกราคม 2557

รางวัลที่ 1 : 306902

เลขท้าย 3 ตัว : 077 , 149 , 242 , 510

เลขท้าย 2 ตัว : 52

วันที่ 16 ตุลาคม 2557

รางวัลที่ 1 : 656409

เลขท้าย 3 ตัว : 647 , 784 , 848 , 910

เลขท้าย 2 ตัว : 94

วันที่ 16 เมษายน 2558

รางวัลที่ 1 : 506260

เลขท้าย 3 ตัว : 101 , 164 , 495 , 973

เลขท้าย 2 ตัว : 38

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

รางวัลที่ 1 : 121507

เลขท้าย 3 ตัว : 761 , 461 , 830 , 294

เลขท้าย 2 ตัว : 49

วันที่ 1 ตุลาคม 2558

รางวัลที่ 1 : 594825

เลขหน้า 3 ตัว : 175 , 918

เลขท้าย 3 ตัว : 440 , 799

เลขท้าย 2 ตัว : 07

เลขท้าย 2 ตัว : 28

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

รางวัลที่ 1 : 524694

เลขท้าย 3 ตัว : 217 , 188 , 285 , 338

เลขท้าย 2 ตัว : 63

วันที่ 16 พฤษภาคม 2556

รางวัลที่ 1 : 687125

เลขท้าย 3 ตัว : 034 , 261 , 390 , 945

เลขท้าย 2 ตัว : 56

วันที่ 16 มิถุนายน 2559

รางวัลที่ 1 : 073816

เลขหน้า 3 ตัว : 804 , 251

เลขท้าย 3 ตัว : 749 , 321

เลขท้าย 2 ตัว : 79

วันที่ 1 กันยายน 2559

รางวัลที่ 1 : 638684

เลขหน้า 3 ตัว : 334 , 335

เลขท้าย 3 ตัว : 630 , 669

เลขท้าย 2 ตัว : 62

วันที่ 1 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1 : 086069

เลขหน้า 3 ตัว : 513 , 873

เลขท้าย 3 ตัว : 148 , 450

เลขท้าย 2 ตัว : 77

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลที่ 1 : 229116

เลขหน้า 3 ตัว : 464 , 128

เลขท้าย 3 ตัว : 953 , 375

เลขท้าย 2 ตัว : 14

วันที่ 16 มีนาคม 2560

รางวัลที่ 1 : 273863

เลขหน้า 3 ตัว : 918 , 324

เลขท้าย 3 ตัว : 941 , 694

เลขท้าย 2 ตัว : 92

วันที่ 1 มิถุนายน 2560

รางวัลที่ 1 : 053630

เลขหน้า 3 ตัว : 121 , 218

เลขท้าย 3 ตัว : 581 , 881

เลขท้าย 2 ตัว : 61

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

รางวัลที่ 1 : 292391

เลขหน้า 3 ตัว : 961 , 831

เลขท้าย 3 ตัว : 477 , 628

เลขท้าย 2 ตัว : 98

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลที่ 1 : 026853

เลขหน้า 3 ตัว : 106 , 947

เลขท้าย 3 ตัว : 181 , 519

เลขท้าย 2 ตัว : 31

วันที่ 16 สิงหาคม 2561

รางวัลที่ 1 : 586117

เลขหน้า 3 ตัว : 670 , 340

เลขท้าย 3 ตัว : 815 , 591

เลขท้าย 2 ตัว : 10

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

รางวัลที่ 1 : 149840

เลขหน้า 3 ตัว : 384 , 576

เลขท้าย 3 ตัว : 509 , 046

เลขท้าย 2 ตัว : 58

วันที่ 17 มกราคม 2562

รางวัลที่ 1 : 197079

เลขหน้า 3 ตัว : 206 , 412

เลขท้าย 3 ตัว : 660 , 127

เลขท้าย 2 ตัว : 65

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

รางวัลที่ 1 : 061324

เลขหน้า 3 ตัว : 043 , 476

เลขท้าย 3 ตัว : 699 , 374

เลขท้าย 2 ตัว : 25

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

รางวัลที่ 1 : 962526

เลขหน้า 3 ตัว : 669 , 949

เลขท้าย 3 ตัว : 018 , 828

เลขท้าย 2 ตัว : 71

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

รางวัลที่ 1 : 387006

เลขหน้า 3 ตัว : 135 , 983

เลขท้าย 3 ตัว : 562 , 795

เลขท้าย 2 ตัว : 58

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

รางวัลที่ 1 : 873286

เลขหน้า 3 ตัว : 510 , 533

เลขท้าย 3 ตัว : 682 , 494

เลขท้าย 2 ตัว : 53

วันที่ 1 ตุลาคม 2563

รางวัลที่ 1 : 837893

เลขหน้า 3 ตัว : 757 , 594

เลขท้าย 3 ตัว : 595 , 110

เลขท้าย 2 ตัว : 59

วันที่ 1 เมษายน 2564

รางวัลที่ 1 : 472270

เลขหน้า 3 ตัว : 755 , 283

เลขท้าย 3 ตัว : 577 , 393

เลขท้าย 2 ตัว : 05

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รางวัลที่ 1 : 713517

เลขหน้า 3 ตัว : 794 , 073

เลขท้าย 3 ตัว : 414 , 511

เลขท้าย 2 ตัว : 29

วันที่ 16 กันยายน 2564

รางวัลที่ 1 : 070935

เลขหน้า 3 ตัว : 817, 609

เลขท้าย 3 ตัว : 379, 007

เลขท้าย 2 ตัว : 90

วันที่ 16 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1 : 639235

เลขหน้า 3 ตัว : 097, 629

เลขท้าย 3 ตัว : 476, 522

เลขท้าย 2 ตัว : 83

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1 : 819068

เลขหน้า 3 ตัว : 979, 591

เลขท้าย 3 ตัว : 547, 419

เลขท้าย 2 ตัว : 36

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลที่ 1 : 098597

เลขหน้า 3 ตัว : 644 , 085

เลขท้าย 3 ตัว : 816 , 592

เลขท้าย 2 ตัว : 57

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รางวัลที่ 1 : 361807

เลขหน้า 3 ตัว : 285 , 549

เลขท้าย 3 ตัว : 106 , 228

เลขท้าย 2 ตัว : 92

วันที่ 1 กันยายน 2565

รางวัลที่ 1 : 929332

เลขหน้า 3 ตัว : 298 , 725

เลขท้าย 3 ตัว : 210 , 604

เลขท้าย 2 ตัว : 83

You might also like