ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 18 พ.ย.65 เช็กเลย

118

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัปเดตราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 จาก 4 ปั้มใหญ่ ดังนี้

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ ปตท. จะเป็นดังนี้

เบนซิน = 43.26 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.85 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.74 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.58 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 33.74 บาทต่อลิตร

พรีเมี่ยม แก๊สโซฮอล์ 95 = 41.34 บาทต่อลิตร

ดีเซล-B7 = 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล-B10 = 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล-B20 = 34.94 บาทต่อลิตร

พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.66 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ บางจากฯ จะเป็นดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95S EVO 35.85 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91S EVO 35.58 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20S EVO 34.74 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85S EVO 33.74 บาทต่อลิตร

ไฮ ดีเซล B20S 34.94 บาทต่อลิตร

ไฮ ดีเซล S 34.94 บาทต่อลิตร

ไฮ ดีเซล S B7 34.94 บาทต่อลิตร

ไฮ พรีเมี่ยม ดีเซล S B7 43.66 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ เชลล์ จะเป็นดังนี้

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 : 35.04 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 : 35.88 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 : 36.15 บาทต่อลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : 43.64 บาทต่อลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 : 35.24 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล : 35.24 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 : 35.24 บาทต่อลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล : 35.24 บาทต่อลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 : 45.46 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ เอสโซ่ จะเป็นดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 : 36.15 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : 35.88 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : 35.04 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ พรีเมี่ยม : 43.64 บาทต่อลิตร

ดีเซล B7 : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม : 45.46 บาทต่อลิตร

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร อัพเดทราคาน้ำมันล่าสุด ณ เวลา 17.00 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

You might also like