ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 28 พ.ย.65

130

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 2565 เช็กราคาน้ำมันประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ทั้ง เบนซิน-ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ล่าสุดจาก 4 ปั๊มใหญ่ที่นี่

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัปเดตราคาน้ำมันประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 จาก 4 ปั้มใหญ่ ดังนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ ปตท. จะเป็นดังนี้

เบนซิน : 42.56 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : 35.15 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : 33.64 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : 34.88 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : 32.84 บาทต่อลิตร

พรีเมี่ยม แก๊สโซฮอล์ 95 : 40.64 บาทต่อลิตร

ดีเซล B7 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล-B10 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล-B20 34.94 บาทต่อลิตร

พรีเมี่ยมดีเซล B7 : 43.66 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของบางจากฯ จะเป็นดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95S EVO : 35.15 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91S EVO : 34.88 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20S EVO : 33.64 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85S EVO : 32.84 บาทต่อลิตร

ไฮ ดีเซล B20S 34.94 บาทต่อลิตร

ไฮ ดีเซล S 34.94 บาทต่อลิตร

ไฮ ดีเซล S B7 34.94 บาทต่อลิตร

ไฮ พรีเมี่ยม ดีเซล S B7 : 43.66 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ เชลล์ จะเป็นดังนี้

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 : 33.94 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 : 35.18 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 : 35.45 บาทต่อลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : 42.94 บาทต่อลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 : 35.24 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล : 35.24 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 : 35.24 บาทต่อลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล : 35.24 บาทต่อลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 : 43.96 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ เอสโซ่ จะเป็นดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 : 35.45 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : 35.18 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : 33.94 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ พรีเมี่ยม : 42.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล B7 : 35.24 บาทต่อลิตร

ดีเซล : 35.24 บาทต่อลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม : 43.46 บาทต่อลิตร

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

อัพเดทราคาน้ำมันล่าสุด ณ เวลา 17.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

ขอบคุณ ราคาน้ำมันวันนี้

You might also like