เตือนพรุ่งนี้ ร่องมรสุมพาดผ่าน รับมือมีฝนฟ้าคะนอง

180

พยากรณ์อากาศประจำวัน 27 พฤศจิกายน 2565 ออกประกาศ 27 พฤศจิกายน 2565

ลักษณะอากาศทั่วไป

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ โดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่าง ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

พยากรณ์อากาศกรุงเทพฯ และปริมณฑล 06:00 น. วันนี้ – 06:00 น. วันพรุ่งนี้

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ออกประกาศ 27 พฤศจิกายน 2565 18:00 สภาพอากาศรายจังหวัดเพิ่มเติม อากาศ 7 วัน ข้างหน้า

คาดหมาย

ในช่วงวันที่ 28 29 พ.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้มีกำลังอ่อน ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30 พ.ย. 3 ธันวาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 2 3 ธ.ค. 65 หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศมาเลซียและภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 30 พ.ย. 3 ธ.ค. 65 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะครึ่งแรกของช่วง ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า และมีรายงานฝนตกบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะในระยะปลายช่วงที่มีฝนฝนเกือบทั่วไปกับฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตลอดช่วง ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในวันแรกของช่วง นอกจากนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกในวันที่ 23 พ.ย. และเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคใต้ตอนบนในวันที่ 24 พ.ย. ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดช่วง กับมีรายงานน้ำท่วมในบางพื้นที่

บริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่งในบางวัน สำหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวโดยทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ โดยจะมีกำลังปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ส่วนบริเวณภาคใต้ ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ กับจะมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง

ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรง บางช่วงจะมีคลื่นสูง 2 – 4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร เนื่องจาก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางในบางช่วง นอกจากนี้ ในบางช่วงมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ และมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณภาคใต้

ข้อควรระวัง สรุปเดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 10 บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกจะใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนภาคใต้จะมากกว่าค่าปกติร้อยละ 10 สำหรับภูมิเฉลี่ยยังคงสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย

ออกประกาศ 01 พฤศจิกายน 2565

You might also like