ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 29 พ.ย. 65

107

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด ราคาน้ำมันวันนี้ อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565 เวลา 17.00 น.

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.15 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.88 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 42.56 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ภาพจาก ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 29 พ.ย. 65 บางจาก

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565 เวลา 17.00 น.

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.15 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.88 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 29 พ.ย. 65 เชลล์ Shell

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565 เวลา 17.00 น.

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 43.96 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นการปรับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05.00 น

You might also like