อัปเดตราคาน้ำมันวันนี้ 3 ธ.ค.

255

ราคาน้ำมันวันนี้ ทั้ง เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล์ อัปเดตล่าสุดเมื่อเวลา 07.00 น. จาก 3 ปั๊มใหญ่ ดังนี้

ปตท.

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.05 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 42.46 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

บางจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.05 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้

เชลล์

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.64 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.08 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.84 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.26 บาท/ลิตร

You might also like