ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 6 ธ.ค. 65

348

เว็บไซต์ ราคาน้ำมันอัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม, บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ และ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565กลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์และดีเซลมีดังนี้

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 6 ธ.ค. 65″ ปตท.

(อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2565 เวลา 17.00 น.)

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.05 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 42.46 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 6 ธ.ค. 65″ บางจาก

(อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2565 เวลา 17.00 น.)

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.05 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 6 ธ.ค. 65” เชลล์ (Shell) (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2565 เวลา 17.00 น.)

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.64 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.08 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.84 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.26 บาท/ลิตร

You might also like