ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ธ.ค. 65

180

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ ราคาน้ำมันวันนี้ อัปเดตข้อมูลราคาน้ำมันเวลา 17.00 น. จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 14 ธ.ค. 65 บางจาก

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2565 เวลา 17.00 น.

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.15บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.39บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.88 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 14 ธ.ค. 65 เชลล์ Shell

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2565 เวลา 17.00 น.

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.54บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.54บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.54บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.54บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.26บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 14 ธ.ค. 65 ปตท.

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2565 เวลา 17.00 น.

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.15 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.39 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.88 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 41.56 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

You might also like