ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ 18 ธ.ค. 2565

122

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และดีเซล ล่าสุด จากเว็บไซต์ บมจ.บางจากปิโตรเลียม, เว็บไซต์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน), เว็บไซต์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และ Esso Thailand โดยมีราคา ดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95S EVO อยู่ที่ 34.75 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91S EV อยู่ที่ 34.48 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20S EVO อยู่ที่ 32.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85S EVO อยู่ที่ 32.99 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียมดีเซล 97 อยู่ที่ 42.84 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20S อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียมดีเซล S B7 อยู่ที่ 43.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท.

ซุปเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 อยู่ที่ 43.66 บาท/ลิตร

ซุปเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 40.24 บาท/ลิตร

ดีเซล S B7 อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B20 อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร

เบนซิน อยู่ที่ 42.16 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 34.75 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 34.48 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 32.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 32.99 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม เชลล์

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 33.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 35.08 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 35.35 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 42.84 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 อยู่ที่ 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล อยู่ที่ 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 อยู่ที่ 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล อยู่ที่ 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 อยู่ที่ 44.26 บาท/ลิตร ราคาน้ำมันปั๊ม เอสโซ่

เอ็กซ์ตร้า แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 32.84 บาท/ลิตร

เอ็กซ์ตร้า แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 34.48 บาท/ลิตร

ซุปเปอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 34.75 บาท/ลิตร

ดีเซล อยู่ที่ 35.54 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 อยู่ที่ 35.54 บาท/ลิตร

ซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ ;42.24 บาท/ลิตร

ซูพรีมพลัส ดีเซล B7 อยู่ที่ 44.26 บาท/ลิตร

You might also like