ด่วน ดร.อรรถพล แจงแล้ว หลังมีคำสั่งให้งดจัดงานรื่นเริง ปีใหม่

241

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ศธ. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการจัดพิธีเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ทำให้เกิดความสับสน และในคำสั่งบางข้อมีความไม่ชัดเจน

อาทิ กรณีให้งดจัดงานหรือกิจกรรมรื่นเริงในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2565 นั้น โดยเจตนา ศธ.ไม่ได้มีคำสั่งให้งด โดยสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ศธ. ยังคงจัดงานปีใหม่ได้ แต่ให้อยู่ในดุลยพิจของส่วนราชการ ดังนั้น ตนจึงสั่งการให้ออกหนังสือ คำสั่งฉบับใหม่ ปรับถ้อยคำให้เหมาะสม เพื่อความเข้าใจอันดีร่วมกันต่อไป

คำสั่งใหม่

You might also like