พยากรณ์อากาศประเทศไทย เตรียมหนาวฉลองปีใหม่

180

สำหรับสภาพอากาศในประเทศไทยตอนนี้ มีทั้งอากาศหนาวทางภาคเหนือ และฝนตกหนักในภาคใต้ ล่าสุดวันที่ 28 ธ.ค.65 เพจ พยากรณ์อากาศประเทศไทย อัพเดทสภาพอากาศในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 65 – 4 ม.ค.66 โดยระบุว่า

พรุ่งนี้ใกล้เคียงกับวันนี้

30 ธ.ค. ลมหนาวจะเริ่มทยอยพัดเข้าทางอีสาน ลมหนาวเริ่มฟุ้งๆ อุณหภูมิทยอยลดลงเล็กน้อย (สังเกตบริเวณสีฟ้าอ่อน)

31 ธ.ค. อีสานเย็นลงชัดเจน (สีน้ำเงินเย็นลง 3-4 องศา, สีฟ้าเย็นลง 1-2 องศา) แต่เหนือตอนบนอุ่นขึ้นเล็กน้อย

1 ม.ค. ภาพรวมใกล้เคียง 31 ธ.ค. ส่วนเหนือเย็นลงเมื่อเทียบกับ 31 ธ.ค.

2 ม.ค. สีน้ำเงินเริ่มดึงกลับ ภาพรวมใกล้เคียง 1 ม.ค. แต่ตะวันออกและขวาล่างอีสานอุ่นขึ้น

3-4 ม.ค. สีน้ำเงินถอนกลับมาอยู่อีสานบน วันที่ 4 ม.ค. กลางตอนล่าง ตะวันตก ตะวันออก อุ่นขึ้น

รูปนี้แสดงพยากรณ์อุณหภูมิเวลา 7.00 น. ของแต่ละวัน ลบด้วยของวันอ้างอิง ในที่นี้คือของวันนี้ 28 ธ.ค. พยากรณ์อุณหภูมิจริงดูได้ในความคิดเห็นที่ 1

รูปความแตกต่างของอุณหภูมินี้ ไม่สามารถนำสีในรูปไปเปรียบเทียบตรงๆกับรูปความแตกต่างของอุณหภูมิอื่น เนื่องจากวันอ้างอิงที่นำมาหาความแตกต่างนั้นเป็นคนละวันกัน แต่ผลการพยากรณ์ว่าจะอุ่นขึ้น ใกล้เคียงเดิม หรือ เย็นลง นั้นมีความสอดคล้องกัน

การอุ่นขึ้นหรือเย็นลง หมายถึง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับวันอ้างอิง ไม่ได้หมายความว่าร้อนหรือหนาว

You might also like