อาลัยรัก เจ้าดวงเดือน บุคคลค่าแห่งแผ่นดิน ถึงแก่กรรม

166

วันที่ 2 มกราคม 2565 เพจเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อ เชียงใหม่นิวส์ Chiang Mai News ข่าวเชียงใหม่ ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้า โดยได้ระบุข้อความว่า อาลัยยิ่ง เจ้ายาย ดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 93 ปี ณ วันเพ็ญเดือนหก ปีมะเส็ง ที่ 22 พฤษภาคม 2472 เจ้านายฝ่ายเหนือองค์น้อย แห่งคุ้มหลวงริมปิงได้ถือกำหนดขึ้น ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา จึงได้รับนามว่า เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นธิดาคนที่ 3 ในจำนวน 4 คนของเจ้าราชภาคินัย (เมืองชื่น ณ เชียงใหม่) กับหม่อมจันทร์เทพย์ ณ เชียงใหม่ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ได้อุทิศตนเป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองที่ดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติและสังคมส่วนรวมมีความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด สมกับที่เป็นสตรีสูงศักดิ์ งามพร้อมด้วยกริยามรรยาทแบบกุลสตรีไทย ทั้งยังได้ดำรงเกียรติแห่งวงศ์ตระกูลได้อย่างสมบูรณ์

จากผลงานซึ่งเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนและสังคมในวงกว้างของเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ สตรีสูงศักดิ์ผู้ได้รับการขนานนามว่า สุภาพสตรีระดับชาติได้อย่างสมความภาคภูมิ เป็นต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและเป็นเพชรน้ำหนึ่งของชาวไทยล้านนา ได้รับประกาศสดุดีเป็น ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2558 และได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นบุคคล ค่าแห่งแผ่นดิน

โพสต์ดังกล่าว

You might also like