เปิดมูลค่ากิจการ บางจากทุ่มเทคโอเวอร์ ปิดตำนานเอสโซ่

362

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 มีมติเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จาก ExxonMobil Asia Holdings Pte. Ltd. (ExxonMobil) ในสัดส่วน 65.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ เอสโซ่จาก ExxonMobil มีมูลค่ากิจการ 55,500 ล้านบาท และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ การปรับราคาซื้อขายหุ้นเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา หากอ้างอิงตามงบการเงินสอบทานในไตรมาส 3/2565 ของเอสโซ่ จะได้ราคาเบื้องต้นประมาณ 8.84 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาสุดท้ายจะมีการปรับตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการซื้อขายและชำระเงินค่าหุ้นแก่ผู้ขายได้ภายในครึ่งหลังของปี 2566

การลงทุนครั้งนี้มีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง คือ โรงกลั่นน้ำมันกำลังการกลั่น 174,000 บาร์เรลต่อวัน เครือข่ายคลังน้ำมัน และสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศกว่า 700 แห่ง ก่อให้เกิดการประหยัดเชิงขนาดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนของบริษัท ทำให้บางจากมีกำลังการกลั่นน้ำมันรวม 294,000 บาร์เรลต่อวัน และเครือข่ายสถานีบริการกว่า 2,100 แห่ง

“เมื่อบางจากรวมกับเอสโซ่แล้วจะมีสถานีบริการน้ำมัน 30% ถือเป็นอันดับ 3 ของประเทศ มียอดขายน้ำมันรวมเป็นอันดับ 2 โดยยืนยันไม่ได้เป็นการผูกขาดใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถดำเนินธุรกิจโรงกลั่นได้ครบวงจรมากขึ้น จัดหาน้ำมันดิบได้หลากหลายขึ้น รวมถึงความสามารถในการมีท่อส่งน้ำมันทั้ง 2 ท่อ คือไปบางประอิน และสระบุรี ถือว่าใหญ่สุดในประเทศ”

สำหรับแหล่งเงินทุน บางจากจะใช้เงินทุนจากทั้งสินเชื่อสถาบันการเงิน กระแสเงินสดภายในบริษัทและเตรียมทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นจาก ExxonMobil เสร็จสิ้น โดย ExxonMobil จะยังคงดำเนินธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและเคมีภัณฑ์ในประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ แม้เทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) กำลังมาแรง แต่บางจากยังคงซื้อโรงกลั่น เพราะเห็นว่าขณะนี้ยอดขายรถปีละ 8-9 แสนคัน ซึ่ง 99.9% ยังมีเป็นความต้องการใช้รถน้ำมัน รถอีวีอยู่ที่ 3 หมื่นคัน ยังไม่นับประชากรที่ใช้รถกว่า 10 ล้านคัน และมอเตอร์ไซด์อีก 10 ล้านคัน

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นบางจากได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) พร้อมลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ ExxonMobil เรียบร้อยตามเงื่อนไขบังคับก่อน และเตรียมพร้อมทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด (tender offer) ของเอสโซ่ หลังจากการทำธุรกรรมกับ ExxonMobil เสร็จสิ้น

You might also like